Radio 538 | Retail & Office Design

Seeing Sounds

Met de komst van Radio 538 komen radiomakers en hun studio steeds meer in de schijnwerpers. Zodoende ontstond de wens voor een nieuwe Radio 538 On Air Studio. Het gewijzigde interieurontwerp maakt de dj's letterlijk het middelpunt van het programma waardoor zij zich heer en meester voelen in de nieuwe omgeving.

Dj's op troon

In de nieuwe opstelling zit de dj aan het hoofd van de dj-tafel, die 45 graden gedraaid is en centraal in de ruimte staat. Zo is direct duidelijk wie aan zet is. Gezeten op zijn heeft de radsio dj in een opslag zicht op alle schermen, de dj-booth, de gasten en de side-kicks aan tafel. Hij ziet wie er binnenkomt en gasten kunnen op hun beurt buiten beeld de studio verlaten.

DJs on throne of their own

In the new set-up, the DJ sits at the head of the DJ console, which is turned 45 degrees and stands center stage in the studio. It is immediately clear who is in charge. Seated on his or her throne, the DJ can easily see all of the screens, the DJ booth, guests and side-kicks at the table. The DJ sees who is entering and the guests in turn can leave the studio without crossing the camera’s lens.

Gezellige kroeg

De studio is laagdrempelig en fris maar prikkelt tegelijkertijd de zintuigen. Door de indeling, de bar en de wisselende visuals aan de wand, voelt de studio als een kroeg, een plek waar je amicaal met elkaar omgaat en de mooiste gesprekken ontstaan.

Your favorite café

The studio is a low-key and friendly place to be while also challenging and exciting. The layout, the bar and the constantly changing visuals on the wall make the studio feel like a relaxed place to be, like your favorite café, where you can hang out with friends and where all the best discussions are happening.

Recente projecten

Geïnteresseerd in een samenwerking?